Laporan

SK IKU BPOM

2020 - 2024

  1. SK Indikator Kinerja Utama Badan POM 2020 - 2024
  2. Unit Pusat
  3. Balai Besar/Balai POM
  4. Loka POM

2015 - 2019

  1. SK Indikator Kinerja Utama Badan POM 2015 - 2019